So sánh các bảng liệt kê

Tasoland

TIẾP XÚC Tasoland

4,2 tỷ đồng4,200,000,000

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 101

Căn hộ cao cấp

17 giờ trước

1.200$/M28,000,000/tháng

Phòng ngủ: 03Phòng tắm: 02m2: 140

Căn hộ cao cấp

18 giờ trước

4,5 tỷ đồng4,500,000,000

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 101

Căn hộ cao cấp

18 giờ trước

1.100$/M25,800,000/tháng

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 101

Căn hộ cao cấp

18 giờ trước

900$/M21,000,000/tháng

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 101

Căn hộ cao cấp

19 giờ trước

4,2 tỷ đồng4,200,000,000
4,2 tỷ đồng4,200,000,000

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 68

Căn hộ cao cấp

22 giờ trước

5,5 tỷ đồng5,500,000,000

Phòng ngủ: 03Phòng tắm: 02m2: 88

Căn hộ cao cấp

Tasoland

7 ngày trước

5,5 tỷ đồng5,500,000,000

Phòng ngủ: 03Phòng tắm: 02m2: 88

Căn hộ cao cấp

7 ngày trước

25,000,000/tháng

Phòng ngủ: 03Phòng tắm: 02m2: 88

Căn hộ cao cấp

7 ngày trước

18,000,000/tháng

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 68

Căn hộ cao cấp

7 ngày trước

1.000$/M23,500,000/tháng

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 72

Căn hộ cao cấp

7 ngày trước

4,3 tỷ đồng4,300,000,000
4,3 tỷ đồng4,300,000,000

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 74

Căn hộ cao cấp

7 ngày trước

3,9 tỷ đồng3,900,000,000

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 72

Căn hộ cao cấp

Tasoland

7 ngày trước

3,9 tỷ đồng3,900,000,000

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 72

Căn hộ cao cấp

7 ngày trước

3,8 tỷ đồng3,800,000,000
3,8 tỷ đồng3,800,000,000

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 60

Căn hộ cao cấp

7 ngày trước

3,95 tỷ đồng3,950,000,000
3,95 tỷ đồng3,950,000,000

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 74

Căn hộ cao cấp

7 ngày trước

16,000,000/tháng

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 74

Căn hộ cao cấp

7 ngày trước

850$/M20,000,000/tháng

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 72

Căn hộ cao cấp

7 ngày trước

850$/tháng20,000,000/tháng

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 74

Căn hộ cao cấp

7 ngày trước

3,8 tỷ đồng3,800,000,000

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 70

Căn hộ cao cấp

Tasoland

7 ngày trước

3,8 tỷ đồng3,800,000,000

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 70

Căn hộ cao cấp

7 ngày trước

1.300$/M30,000,000/tháng

Phòng ngủ: 03Phòng tắm: 02m2: 100

Căn hộ cao cấp

1 tuần trước

900$/M21,000,000/tháng

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 69

Căn hộ cao cấp

1 tuần trước

1 tuần trước

4 tỷ đồng4,000,000,000
4 tỷ đồng4,000,000,000

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 64

Căn hộ cao cấp

1 tuần trước

750$/M17,600,000/tháng

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 70

Căn hộ cao cấp

1 tuần trước

850$/M19,999,000/tháng

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 69

Căn hộ cao cấp

1 tuần trước

3.05 tỷ đồng3,050,000,000

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 70

Căn hộ cao cấp

Tasoland

1 tuần trước

3.05 tỷ đồng3,050,000,000

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 70

Căn hộ cao cấp

1 tuần trước

5.5 tỷ đồng5,500,000,000
5.5 tỷ đồng5,500,000,000

Phòng ngủ: 1Phòng tắm: 2m2: 96

Căn hộ cao cấp

1 tuần trước

3,4 tỷ đồng3,400,000,000

Phòng ngủ: 01Phòng tắm: 01m2: 52

Căn hộ cao cấp

Tasoland

1 tuần trước

3,4 tỷ đồng3,400,000,000

Phòng ngủ: 01Phòng tắm: 01m2: 52

Căn hộ cao cấp

1 tuần trước

1 tuần trước

6 tỷ đồng6,000,000,000
6 tỷ đồng6,000,000,000

Phòng ngủ: 03Phòng tắm: 02m2: 105

Căn hộ cao cấp

1 tuần trước

1 tuần trước

23 tỷ đồng23,000,000,000/( Hiện trạng: Nhà thô)
23 tỷ đồng23,000,000,000/( Hiện trạng: Nhà thô)

m2: 350

Căn hộ cao cấp

1 tuần trước

4,6 tỷ đồng4,600,000,000
4,6 tỷ đồng4,600,000,000

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 69

Căn hộ cao cấp

1 tuần trước

1.550$/M27,000,000/tháng

Phòng ngủ: 03Phòng tắm: 03m2: 110

Nhà mặt tiền

1 tuần trước

4,15 tỷ đồng4,150,000,000
4,15 tỷ đồng4,150,000,000

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 68

Căn hộ cao cấp

1 tuần trước

900$/M21,000,000/tháng

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 72

Căn hộ cao cấp

2 tuần trước

4,2 tỷ đồng4,200,000,000
4,2 tỷ đồng4,200,000,000

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 68

Căn hộ cao cấp

2 tuần trước

2 tuần trước

3,4 tỷ dồng3,400,000,000
3,4 tỷ dồng3,400,000,000

Phòng ngủ: 01Phòng tắm: 01m2: 47

Căn hộ cao cấp

2 tuần trước

4,2 tỷ đồng4,200,000,000

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 67

Căn hộ cao cấp

2 tuần trước

2 tuần trước

900$/tháng21,000,000/tháng

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 68

Căn hộ cao cấp

2 tuần trước

3,7 tỷ đồng3,700,000,000

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 60

Căn hộ cao cấp

2 tuần trước

17,000,000/tháng

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 70

Căn hộ cao cấp

2 tuần trước

850$/M20,000,000/tháng

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 66

Căn hộ cao cấp

2 tuần trước

1,000usd/M23,500,000/tháng

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 66

Căn hộ cao cấp

2 tuần trước

12 tỷ đồng12,000,000,000

Phòng ngủ: 04Phòng tắm: 02m2: 156

Các loại bds khác

2 tuần trước

2,500usd/M57,000,000/tháng

Phòng ngủ: 04Phòng tắm: 02m2: 156

Căn hộ cao cấp

2 tuần trước

11 tỷ đồng11,000,000,000

Phòng ngủ: 03Phòng tắm: 02m2: 165

Căn hộ cao cấp

2 tuần trước

2 tuần trước

14,000,000/tháng

Phòng ngủ: 01Phòng tắm: 01m2: 52

Căn hộ cao cấp

2 tuần trước

2 tuần trước

3,9 tỷ đồng3,900,000,000

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 69

Căn hộ cao cấp

2 tuần trước

2 tuần trước

800usd/tháng18,500,000/tháng

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 66

Căn hộ cao cấp

2 tuần trước

1150 USD/tháng27,000,000/tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 02m2: 87

Căn hộ cao cấp

2 tuần trước

730 USD/M17,000,000/tháng

Phòng ngủ: 1Phòng tắm: 1m2: 50

Căn hộ cao cấp

2 tuần trước

1.100usd/M-25,500,000/tháng

Phòng ngủ: 03Phòng tắm: 02m2: 91

Căn hộ cao cấp

2 tuần trước

750usd/M-17,499,000/tháng

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 68

Căn hộ cao cấp

2 tuần trước

800usd/M-18,999,000/tháng

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 70

Căn hộ cao cấp

2 tuần trước

2 tuần trước

3,65 tỷ-3,650,000,000

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 68

Căn hộ cao cấp

2 tuần trước

3,9 tỷ đồng-3,900,000,000

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m2: 62

Căn hộ cao cấp

2 tuần trước

2 tuần trước

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2

Căn hộ cao cấp

Tasoland

2 tuần trước

4,400,000,000

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2

Căn hộ cao cấp

2 tuần trước

2 tuần trước

3,3 tỷ đồng-3,300,000,000

Phòng ngủ: 1Phòng tắm: 1m2: 53

Căn hộ cao cấp

2 tuần trước

700usd/M-16,000,000/tháng

Phòng ngủ: 1Phòng tắm: 1m2: 50

Căn hộ cao cấp

2 tuần trước

1,080,000,000

Đất nền dự án, Đất thổ, vườn, lúa

4 tuần trước

4 tuần trước

1 tháng trước