So sánh các bảng liệt kê

Tasoland

TIẾP XÚC Tasoland

6 tỷ đồng6,000,000,000

Phòng ngủ: 03Phòng tắm: 02m2: 142

Căn hộ cao cấp

6 tháng trước

4,5 tỷ đồng4,500,000,000

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 101

Căn hộ cao cấp

6 tháng trước

6,8 tỷ đồng6,800,000,000

Phòng ngủ: 03Phòng tắm: 02m2: 160

Căn hộ cao cấp

6 tháng trước

1.600$/M37,000,000/tháng

Phòng ngủ: 03Phòng tắm: 03m2: 135

Căn hộ cao cấp

6 tháng trước

5,6 tỷ đồng5,600,000,000

Phòng ngủ: 03Phòng tắm: 03m2: 135

Căn hộ cao cấp

6 tháng trước

5,3 tỷ đồng5,300,000,000

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 101

Căn hộ cao cấp

6 tháng trước

3,4 tỷ đồng3,400,000,000

Phòng ngủ: 01Phòng tắm: 01m2: 49

Căn hộ cao cấp

7 tháng trước

8,5 tỷ đồng8,500,000,000

Phòng ngủ: 03Phòng tắm: 02m2: 100

Căn hộ cao cấp

7 tháng trước

5,1 tỷ đồng5,100,000,000

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 71

Căn hộ cao cấp

7 tháng trước

3,6 tỷ đồng3,600,000,000

Phòng ngủ: 01Phòng tắm: 01m2: 48

Căn hộ cao cấp

7 tháng trước

4,6 tỷ đồng4,600,000,000

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 75

Căn hộ cao cấp

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

6,2 tỷ đồng6,200,000,000

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 87

Căn hộ cao cấp

7 tháng trước

7 tháng trước

6,2 tỷ đông6,200,000,000

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 88

Căn hộ cao cấp

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

4,8 tỷ đồng4,800,000,000

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 62

Căn hộ cao cấp

7 tháng trước

8 tỷ đồng8,000,000,000

Phòng ngủ: 03Phòng tắm: 02m2: 106

Căn hộ cao cấp

7 tháng trước

7 tháng trước

6,5 tỷ đồng6,500,000,000

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 87

Căn hộ cao cấp

7 tháng trước

7,4 tỷ đồng7,400,000,000

Phòng ngủ: 03Phòng tắm: 02m2: 106

Căn hộ cao cấp

7 tháng trước

1.400$/M32,500,000/tháng

Phòng ngủ: 03Phòng tắm: 02m2: 106

Căn hộ cao cấp

7 tháng trước

4,3 tỷ đồng4,300,000,000

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 75

Căn hộ cao cấp

7 tháng trước

7 tháng trước

5.8 tỷ đồng5,800,000,000

Phòng ngủ: 03Phòng tắm: 02m2: 107

Căn hộ cao cấp

7 tháng trước

7 tháng trước

12 tỷ đồng12,000,000,000

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 129

Căn hộ cao cấp

7 tháng trước

3.9 tỷ đồng3,900,000,000

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 74

Căn hộ cao cấp

7 tháng trước

4 tỷ đồng4,000,000,000

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 79

Căn hộ cao cấp

7 tháng trước

3.9 tỷ đồng 3,900,000,000

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 74

Căn hộ cao cấp

7 tháng trước

4,9 tỷ dồng4,900,000,000

Phòng ngủ: 03Phòng tắm: 02m2: 109

Căn hộ cao cấp

7 tháng trước

3,7 tỷ đồng3,700,000,000

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 75

Căn hộ cao cấp

7 tháng trước

3,45 tỷ đồng3,450,000,000

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 75

Căn hộ cao cấp

7 tháng trước

2,2 tỷ đồng2,200,000,000

Phòng tắm: 01m2: 43

Căn hộ cao cấp

7 tháng trước

2 tỷ đồng/căn2,000,000,000

Phòng tắm: 01m2: 35

Căn hộ cao cấp

7 tháng trước

4,6 tỷ đồng4,600,000,000

Phòng ngủ: 03Phòng tắm: 02m2: 96

Căn hộ cao cấp

7 tháng trước

3,8 tỷ đồng3,800,000,000

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 75

Căn hộ cao cấp

7 tháng trước

7 tháng trước

3,8 tỷ đồng3,800,000,000

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 75

Căn hộ cao cấp

7 tháng trước

3,3 tỷ đồng3,300,000,000

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 75

Căn hộ cao cấp

7 tháng trước

3,2 tỷ đồng3,200,000,000

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 73

Căn hộ cao cấp

7 tháng trước

7 tháng trước

2,2 tỷ đồng2,200,000,000

Phòng tắm: 01m2: 44

Căn hộ cao cấp

7 tháng trước

3,3 tỷ đồng3,300,000,000

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 72

Căn hộ cao cấp

7 tháng trước

7 tháng trước

4,35 tỷ đồng4,350,000,000

Phòng ngủ: 03Phòng tắm: 02m2: 96

Căn hộ cao cấp

7 tháng trước

3,2 tỷ đồng3,200,000,000

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 79

Căn hộ cao cấp

7 tháng trước

5,5 tỷ đồng5,500,000,000

Phòng ngủ: 03Phòng tắm: 02m2: 109

Căn hộ cao cấp

7 tháng trước

3,7 tỷ đồng3,700,000,000

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 75

Căn hộ cao cấp

7 tháng trước

4,6 tỷ đồng4,600,000,000

Phòng ngủ: 03Phòng tắm: 02m2: 89

Căn hộ cao cấp

7 tháng trước

7 tháng trước

2,1 tỷ đồng2,100,000,000

Phòng tắm: 01m2: 31

Căn hộ cao cấp

7 tháng trước

4 tỷ đồng4,000,000,000

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 75

Căn hộ cao cấp

7 tháng trước

1,75 tỷ đồng1,750,000,000

Phòng tắm: 01m2: 32

Căn hộ cao cấp

7 tháng trước

2,75 tỷ đồng2,750,000,000

Phòng ngủ: 01Phòng tắm: 01m2: 55

Căn hộ cao cấp

7 tháng trước

2 tỷ đồng2,000,000,000

Phòng tắm: 01m2: 49

Căn hộ cao cấp

7 tháng trước

2,8 tỷ đồng2,800,000,000

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 73

Căn hộ cao cấp

7 tháng trước

2,7 tỷ đồng2,700,000,000

Phòng tắm: 01m2: 49

Căn hộ cao cấp

7 tháng trước

1.500$/M35,000,000/tháng

Phòng ngủ: 01Phòng tắm: 01m2: 53

Căn hộ cao cấp

7 tháng trước

900$/M21,000,000/tháng

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 69

Căn hộ cao cấp

7 tháng trước

2,35 tỷ đồng2,350,000,000

Phòng tắm: 01m2: 41

Căn hộ cao cấp

7 tháng trước

4,75 tỷ đồng4,750,000,000

Phòng ngủ: 03Phòng tắm: 02m2: 86

Căn hộ cao cấp

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

3,8 tỷ đồng3,800,000,000

Phòng ngủ: 01Phòng tắm: 01m2: 55

Căn hộ cao cấp

7 tháng trước

4,5 tỷ đồng4,500,000,000

Phòng ngủ: 03Phòng tắm: 02m2: 89

Căn hộ cao cấp

7 tháng trước

4,5 tỷ đồng4,500,000,000

Phòng ngủ: 03Phòng tắm: 02m2: 89

Căn hộ cao cấp

7 tháng trước

3,7 tỷ đồng3,700,000,000

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 75

Căn hộ cao cấp

7 tháng trước

3,6 tỷ đồng3,600,000,000

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 75

Căn hộ cao cấp

7 tháng trước

1.300$/M30,500,000/tháng

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 88

Căn hộ cao cấp

7 tháng trước

7,5 tỷ đồng7,500,000,000

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02

Căn hộ cao cấp

7 tháng trước

6,9 tỷ đồng6,900,000,000

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 88

Căn hộ cao cấp

7 tháng trước

10 tỷ đồng10,000,000,000

Phòng ngủ: 03Phòng tắm: 02m2: 112

Căn hộ cao cấp

7 tháng trước

10,9 tỷ đồng10,900,000,000

Phòng ngủ: 03Phòng tắm: 02m2: 112

Căn hộ cao cấp

7 tháng trước

7 tháng trước

1.400$/M33,000,000/tháng

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 92

Căn hộ cao cấp

7 tháng trước

1.600$/M37,500,000/tháng

Phòng ngủ: 03Phòng tắm: 02m2: 109

Căn hộ cao cấp

7 tháng trước

7,5 tỷ đồng7,500,000,000

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 92

Căn hộ cao cấp

7 tháng trước

1.300$/M30,500,000/tháng

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 88

Căn hộ cao cấp

7 tháng trước

1.250$/M29,000,000/tháng

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 88

Căn hộ cao cấp

7 tháng trước

1.500$/M35,000,000/tháng

Phòng ngủ: 03Phòng tắm: 02m2: 112

Căn hộ cao cấp

7 tháng trước

10,6 tỷ đồng10,600,000,000

Phòng ngủ: 03Phòng tắm: 02m2: 112

Căn hộ cao cấp

7 tháng trước

1.300$/M30,000,000/tháng

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 88

Căn hộ cao cấp

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

2,65 tỷ đồng2,650,000,000

Phòng ngủ: 01Phòng tắm: 01m2: 48

Căn hộ cao cấp

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tỷ đồng7,000,000,000

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 88

Căn hộ cao cấp

7 tháng trước

8,9 tỷ đồng8,900,000,000

Phòng ngủ: 03Phòng tắm: 02m2: 109

Căn hộ cao cấp

7 tháng trước

6,7 tỷ đồng6,700,000,000

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 92

Căn hộ cao cấp

7 tháng trước

7 tháng trước

10 tỷ đồng10,000,000,000

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 139

Căn hộ cao cấp

7 tháng trước

7 tháng trước

6 tỷ đồng6,000,000,000

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 115

Căn hộ cao cấp

7 tháng trước

7 tháng trước

5,5 tỷ đồng5,500,000,000

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 122

Căn hộ cao cấp

7 tháng trước

7 tháng trước

1.200$/M28,000,000/tháng

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02Diện tích (m2): 105

Căn hộ cao cấp

7 tháng trước

1.200$/M28,000,000/tháng

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02Diện tích (m2): 105

Căn hộ cao cấp

7 tháng trước

1.100$/M25,800,000/tháng

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02Diện tích (m2): 115

Căn hộ cao cấp

7 tháng trước

4,9 tỷ đồng4,900,000,000

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 95

Căn hộ cao cấp

7 tháng trước

7 tháng trước

4,8 tỷ đồng4,800,000,000

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 96

Căn hộ cao cấp

7 tháng trước

7 tháng trước

5,3 tỷ đồng5,300,000,000

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 106

Căn hộ cao cấp

7 tháng trước