Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

6 tỷ đồng6,000,000,000

Phòng ngủ: 03Phòng tắm: 02m2: 142

Căn hộ cao cấp

4 tháng trước

4,5 tỷ đồng4,500,000,000

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 101

Căn hộ cao cấp

4 tháng trước

6,8 tỷ đồng6,800,000,000

Phòng ngủ: 03Phòng tắm: 02m2: 160

Căn hộ cao cấp

4 tháng trước

1.600$/M37,000,000/tháng

Phòng ngủ: 03Phòng tắm: 03m2: 135

Căn hộ cao cấp

4 tháng trước

5,6 tỷ đồng5,600,000,000

Phòng ngủ: 03Phòng tắm: 03m2: 135

Căn hộ cao cấp

4 tháng trước

5,3 tỷ đồng5,300,000,000

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 101

Căn hộ cao cấp

4 tháng trước

6,2 tỷ đồng6,200,000,000

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 87

Căn hộ cao cấp

4 tháng trước

4 tháng trước

6,2 tỷ đông6,200,000,000

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 88

Căn hộ cao cấp

4 tháng trước

4 tháng trước