Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

6,2 tỷ đồng6,200,000,000

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 87

Căn hộ cao cấp

1 tuần trước

1 tuần trước

6,2 tỷ đông6,200,000,000

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 88

Căn hộ cao cấp

1 tuần trước

1 tuần trước

1 tuần trước

4,8 tỷ đồng4,800,000,000

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 62

Căn hộ cao cấp

1 tuần trước

8 tỷ đồng8,000,000,000

Phòng ngủ: 03Phòng tắm: 02m2: 106

Căn hộ cao cấp

1 tuần trước

1 tuần trước

6,5 tỷ đồng6,500,000,000

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 87

Căn hộ cao cấp

1 tuần trước