Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2

Căn hộ cao cấp

Tasoland

7 tháng trước

4,400,000,000

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2

Căn hộ cao cấp

7 tháng trước

3,3 tỷ đồng-3,300,000,000

Phòng ngủ: 1Phòng tắm: 1m2: 53

Căn hộ cao cấp

7 tháng trước

700usd/M-16,000,000/tháng

Phòng ngủ: 1Phòng tắm: 1m2: 50

Căn hộ cao cấp

7 tháng trước

5,4 tỷ đồng5,400,000,000

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 72

Căn hộ cao cấp

7 tháng trước