Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

1.600$/M37,000,000/tháng

Phòng ngủ: 03Phòng tắm: 03m2: 135

Căn hộ cao cấp

3 tháng trước

3 tháng trước

3 tháng trước

3 tháng trước

3 tháng trước

3 tháng trước

3 tháng trước

3 tháng trước

1.400$/M32,500,000/tháng

Phòng ngủ: 03Phòng tắm: 02m2: 106

Căn hộ cao cấp

3 tháng trước