Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

3,95 tỷ đồng3,950,000,000
3,95 tỷ đồng3,950,000,000

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 74

Căn hộ cao cấp

2 tháng trước

750$/M17,600,000/tháng

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 70

Căn hộ cao cấp

2 tháng trước

850$/M19,999,000/tháng

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 69

Căn hộ cao cấp

2 tháng trước

3,9 tỷ đồng3,900,000,000

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 70

Căn hộ cao cấp

Tasoland

2 tháng trước

3,9 tỷ đồng3,900,000,000

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 70

Căn hộ cao cấp

2 tháng trước

5.5 tỷ đồng5,500,000,000
5.5 tỷ đồng5,500,000,000

Phòng ngủ: 1Phòng tắm: 2m2: 96

Căn hộ cao cấp

2 tháng trước

3,4 tỷ đồng3,400,000,000

Phòng ngủ: 01Phòng tắm: 01m2: 52

Căn hộ cao cấp

Tasoland

2 tháng trước

3,4 tỷ đồng3,400,000,000

Phòng ngủ: 01Phòng tắm: 01m2: 52

Căn hộ cao cấp

2 tháng trước

2 tháng trước

6 tỷ đồng6,000,000,000
6 tỷ đồng6,000,000,000

Phòng ngủ: 03Phòng tắm: 02m2: 105

Căn hộ cao cấp

2 tháng trước

2 tháng trước

23 tỷ đồng23,000,000,000/( Hiện trạng: Nhà thô)
23 tỷ đồng23,000,000,000/( Hiện trạng: Nhà thô)

m2: 350

Căn hộ cao cấp

2 tháng trước