Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

4,6 tỷ đồng4,600,000,000
4,6 tỷ đồng4,600,000,000

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 69

Căn hộ cao cấp

5 tháng trước

1.550$/M27,000,000/tháng

Phòng ngủ: 03Phòng tắm: 03m2: 110

Nhà mặt tiền

5 tháng trước

4,15 tỷ đồng4,150,000,000
4,15 tỷ đồng4,150,000,000

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 68

Căn hộ cao cấp

5 tháng trước

900$/M21,000,000/tháng

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 72

Căn hộ cao cấp

5 tháng trước

4,2 tỷ đồng4,200,000,000
4,2 tỷ đồng4,200,000,000

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 68

Căn hộ cao cấp

5 tháng trước

5 tháng trước

3,4 tỷ dồng3,400,000,000
3,4 tỷ dồng3,400,000,000

Phòng ngủ: 01Phòng tắm: 01m2: 47

Căn hộ cao cấp

5 tháng trước

4,2 tỷ đồng4,200,000,000

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 67

Căn hộ cao cấp

5 tháng trước

5 tháng trước

900$/tháng21,000,000/tháng

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 68

Căn hộ cao cấp

5 tháng trước