Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

850$/M20,000,000/tháng

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 66

Căn hộ cao cấp

5 tháng trước

1,000usd/M23,500,000/tháng

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 66

Căn hộ cao cấp

5 tháng trước

12 tỷ đồng12,000,000,000

Phòng ngủ: 04Phòng tắm: 02m2: 156

Các loại bds khác

5 tháng trước

2,500usd/M57,000,000/tháng

Phòng ngủ: 04Phòng tắm: 02m2: 156

Căn hộ cao cấp

5 tháng trước

11 tỷ đồng11,000,000,000

Phòng ngủ: 03Phòng tắm: 02m2: 165

Căn hộ cao cấp

5 tháng trước

5 tháng trước

14,000,000/tháng

Phòng ngủ: 01Phòng tắm: 01m2: 52

Căn hộ cao cấp

5 tháng trước

5 tháng trước

3,9 tỷ đồng3,900,000,000

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 69

Căn hộ cao cấp

5 tháng trước

5 tháng trước