Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

3,3 tỷ đồng-3,300,000,000

Phòng ngủ: 1Phòng tắm: 1m2: 53

Căn hộ cao cấp

3 tuần trước

700usd/M-16,000,000/tháng

Phòng ngủ: 1Phòng tắm: 1m2: 50

Căn hộ cao cấp

3 tuần trước

1 tháng trước