Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

12 tỷ đồng12,000,000,000

Phòng ngủ: 04Phòng tắm: 02m2: 156

Các loại bds khác

4 tháng trước