Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

4,2 tỷ đồng4,200,000,000

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 101

Căn hộ cao cấp

15 giờ trước

1.200$/M28,000,000/tháng

Phòng ngủ: 03Phòng tắm: 02m2: 140

Căn hộ cao cấp

15 giờ trước

4,5 tỷ đồng4,500,000,000

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 101

Căn hộ cao cấp

15 giờ trước

1.100$/M25,800,000/tháng

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 101

Căn hộ cao cấp

16 giờ trước

900$/M21,000,000/tháng

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 101

Căn hộ cao cấp

17 giờ trước

4,2 tỷ đồng4,200,000,000
4,2 tỷ đồng4,200,000,000

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 68

Căn hộ cao cấp

19 giờ trước

5,5 tỷ đồng5,500,000,000

Phòng ngủ: 03Phòng tắm: 02m2: 88

Căn hộ cao cấp

Tasoland

7 ngày trước

5,5 tỷ đồng5,500,000,000

Phòng ngủ: 03Phòng tắm: 02m2: 88

Căn hộ cao cấp

7 ngày trước

25,000,000/tháng

Phòng ngủ: 03Phòng tắm: 02m2: 88

Căn hộ cao cấp

7 ngày trước

18,000,000/tháng

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 68

Căn hộ cao cấp

7 ngày trước

1.000$/M23,500,000/tháng

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 72

Căn hộ cao cấp

7 ngày trước