Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

4,2 tỷ đồng4,200,000,000
4,2 tỷ đồng4,200,000,000

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 68

Căn hộ cao cấp

6 tháng trước

5,5 tỷ đồng5,500,000,000

Phòng ngủ: 03Phòng tắm: 02m2: 88

Căn hộ cao cấp

Tasoland

7 tháng trước

5,5 tỷ đồng5,500,000,000

Phòng ngủ: 03Phòng tắm: 02m2: 88

Căn hộ cao cấp

7 tháng trước

4,3 tỷ đồng4,300,000,000
4,3 tỷ đồng4,300,000,000

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 74

Căn hộ cao cấp

7 tháng trước

3,9 tỷ đồng3,900,000,000

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 72

Căn hộ cao cấp

Tasoland

7 tháng trước

3,9 tỷ đồng3,900,000,000

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 72

Căn hộ cao cấp

7 tháng trước

3,8 tỷ đồng3,800,000,000
3,8 tỷ đồng3,800,000,000

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 60

Căn hộ cao cấp

7 tháng trước

3,95 tỷ đồng3,950,000,000
3,95 tỷ đồng3,950,000,000

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 74

Căn hộ cao cấp

7 tháng trước

3,8 tỷ đồng3,800,000,000

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 70

Căn hộ cao cấp

Tasoland

7 tháng trước

3,8 tỷ đồng3,800,000,000

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 70

Căn hộ cao cấp

7 tháng trước

4 tỷ đồng4,000,000,000
4 tỷ đồng4,000,000,000

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 64

Căn hộ cao cấp

7 tháng trước

3,9 tỷ đồng3,900,000,000

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 70

Căn hộ cao cấp

Tasoland

7 tháng trước

3,9 tỷ đồng3,900,000,000

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 70

Căn hộ cao cấp

7 tháng trước

5.5 tỷ đồng5,500,000,000
5.5 tỷ đồng5,500,000,000

Phòng ngủ: 1Phòng tắm: 2m2: 96

Căn hộ cao cấp

7 tháng trước