Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

7,5 tỷ đồng7,500,000,000

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02

Căn hộ cao cấp

7 tháng trước

6,9 tỷ đồng6,900,000,000

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 88

Căn hộ cao cấp

7 tháng trước

10 tỷ đồng10,000,000,000

Phòng ngủ: 03Phòng tắm: 02m2: 112

Căn hộ cao cấp

7 tháng trước

10,9 tỷ đồng10,900,000,000

Phòng ngủ: 03Phòng tắm: 02m2: 112

Căn hộ cao cấp

7 tháng trước

7,5 tỷ đồng7,500,000,000

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 92

Căn hộ cao cấp

7 tháng trước

7 tỷ đồng7,000,000,000

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 88

Căn hộ cao cấp

7 tháng trước

8,9 tỷ đồng8,900,000,000

Phòng ngủ: 03Phòng tắm: 02m2: 109

Căn hộ cao cấp

7 tháng trước

6,7 tỷ đồng6,700,000,000

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 92

Căn hộ cao cấp

7 tháng trước