Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

6 tỷ đồng6,000,000,000

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 115

Căn hộ cao cấp

4 tháng trước

5,5 tỷ đồng5,500,000,000

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 122

Căn hộ cao cấp

4 tháng trước

4,9 tỷ đồng4,900,000,000

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 95

Căn hộ cao cấp

4 tháng trước

4,8 tỷ đồng4,800,000,000

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 96

Căn hộ cao cấp

4 tháng trước

5,3 tỷ đồng5,300,000,000

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 106

Căn hộ cao cấp

4 tháng trước

5 tỷ đồng5,000,000,000

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 95

Căn hộ cao cấp

4 tháng trước

4,5 tỷ đồng4,500,000,000

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 95

Căn hộ cao cấp

4 tháng trước

5,8 tỷ đồng5,800,000,000

Phòng ngủ: 03Phòng tắm: 02m2: 137

Căn hộ cao cấp

4 tháng trước