Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

4,2 tỷ đồng4,200,000,000

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 101

Căn hộ cao cấp

17 giờ trước

4,5 tỷ đồng4,500,000,000

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 101

Căn hộ cao cấp

18 giờ trước