Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

4,3 tỷ đồng4,300,000,000

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 75

Căn hộ cao cấp

6 tháng trước

5.8 tỷ đồng5,800,000,000

Phòng ngủ: 03Phòng tắm: 02m2: 107

Căn hộ cao cấp

6 tháng trước

12 tỷ đồng12,000,000,000

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 129

Căn hộ cao cấp

6 tháng trước

3.9 tỷ đồng3,900,000,000

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 74

Căn hộ cao cấp

6 tháng trước

4 tỷ đồng4,000,000,000

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 79

Căn hộ cao cấp

6 tháng trước

3.9 tỷ đồng 3,900,000,000

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 74

Căn hộ cao cấp

6 tháng trước

2,65 tỷ đồng2,650,000,000

Phòng ngủ: 01Phòng tắm: 01m2: 48

Căn hộ cao cấp

6 tháng trước

10 tỷ đồng10,000,000,000

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 139

Căn hộ cao cấp

6 tháng trước