Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

1.200$/M28,000,000/tháng

Phòng ngủ: 03Phòng tắm: 02m2: 140

Căn hộ cao cấp

17 giờ trước

1.100$/M25,800,000/tháng

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 101

Căn hộ cao cấp

18 giờ trước

900$/M21,000,000/tháng

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 101

Căn hộ cao cấp

19 giờ trước

25,000,000/tháng

Phòng ngủ: 03Phòng tắm: 02m2: 88

Căn hộ cao cấp

7 ngày trước

18,000,000/tháng

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 68

Căn hộ cao cấp

7 ngày trước

1.000$/M23,500,000/tháng

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 72

Căn hộ cao cấp

7 ngày trước

16,000,000/tháng

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 74

Căn hộ cao cấp

7 ngày trước

850$/M20,000,000/tháng

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 72

Căn hộ cao cấp

7 ngày trước

850$/tháng20,000,000/tháng

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 74

Căn hộ cao cấp

7 ngày trước