Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

1.600$/M37,000,000/tháng

Phòng ngủ: 03Phòng tắm: 03m2: 135

Căn hộ cao cấp

5 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước