Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

900$/M21,000,000/tháng

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 69

Căn hộ cao cấp

4 tháng trước

25,000,000/tháng

Phòng ngủ: 03Phòng tắm: 02m2: 88

Căn hộ cao cấp

4 tháng trước

18,000,000/tháng

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 68

Căn hộ cao cấp

4 tháng trước

1.000$/M23,500,000/tháng

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 72

Căn hộ cao cấp

4 tháng trước

16,000,000/tháng

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 74

Căn hộ cao cấp

4 tháng trước

850$/M20,000,000/tháng

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 72

Căn hộ cao cấp

4 tháng trước

850$/tháng20,000,000/tháng

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 74

Căn hộ cao cấp

4 tháng trước

1.300$/M30,000,000/tháng

Phòng ngủ: 03Phòng tắm: 02m2: 100

Căn hộ cao cấp

4 tháng trước

900$/M21,000,000/tháng

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 69

Căn hộ cao cấp

4 tháng trước