Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

4 tháng trước

750$/M17,600,000/tháng

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 70

Căn hộ cao cấp

4 tháng trước

850$/M19,999,000/tháng

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 69

Căn hộ cao cấp

4 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

900$/M21,000,000/tháng

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 72

Căn hộ cao cấp

5 tháng trước

5 tháng trước

4,2 tỷ đồng4,200,000,000

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 67

Căn hộ cao cấp

5 tháng trước

5 tháng trước

900$/tháng21,000,000/tháng

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 68

Căn hộ cao cấp

5 tháng trước