Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

850$/M20,000,000/tháng

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 66

Căn hộ cao cấp

2 tuần trước

1,000usd/M23,500,000/tháng

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 66

Căn hộ cao cấp

2 tuần trước

2,500usd/M57,000,000/tháng

Phòng ngủ: 04Phòng tắm: 02m2: 156

Căn hộ cao cấp

2 tuần trước

2 tuần trước

14,000,000/tháng

Phòng ngủ: 01Phòng tắm: 01m2: 52

Căn hộ cao cấp

2 tuần trước

2 tuần trước

2 tuần trước

800usd/tháng18,500,000/tháng

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 66

Căn hộ cao cấp

2 tuần trước

1150 USD/tháng27,000,000/tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 02m2: 87

Căn hộ cao cấp

2 tuần trước

730 USD/M17,000,000/tháng

Phòng ngủ: 1Phòng tắm: 1m2: 50

Căn hộ cao cấp

3 tuần trước