Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

17,000,000/tháng

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 70

Căn hộ cao cấp

5 tháng trước

850$/M20,000,000/tháng

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 66

Căn hộ cao cấp

5 tháng trước

1,000usd/M23,500,000/tháng

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 66

Căn hộ cao cấp

5 tháng trước

2,500usd/M57,000,000/tháng

Phòng ngủ: 04Phòng tắm: 02m2: 156

Căn hộ cao cấp

5 tháng trước

5 tháng trước

14,000,000/tháng

Phòng ngủ: 01Phòng tắm: 01m2: 52

Căn hộ cao cấp

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

800usd/tháng18,500,000/tháng

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 66

Căn hộ cao cấp

5 tháng trước

1150 USD/tháng27,000,000/tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 02m2: 87

Căn hộ cao cấp

5 tháng trước