Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

1.100usd/M-25,500,000/tháng

Phòng ngủ: 03Phòng tắm: 02m2: 91

Căn hộ cao cấp

3 tuần trước

750usd/M-17,499,000/tháng

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 68

Căn hộ cao cấp

3 tuần trước

800usd/M-18,999,000/tháng

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 70

Căn hộ cao cấp

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

700usd/M-16,000,000/tháng

Phòng ngủ: 1Phòng tắm: 1m2: 50

Căn hộ cao cấp

3 tuần trước