Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

1.300$/M30,500,000/tháng

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 88

Căn hộ cao cấp

6 tháng trước

6 tháng trước

1.400$/M33,000,000/tháng

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 92

Căn hộ cao cấp

6 tháng trước

1.600$/M37,500,000/tháng

Phòng ngủ: 03Phòng tắm: 02m2: 109

Căn hộ cao cấp

6 tháng trước

1.300$/M30,500,000/tháng

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 88

Căn hộ cao cấp

6 tháng trước

1.250$/M29,000,000/tháng

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 88

Căn hộ cao cấp

6 tháng trước

1.500$/M35,000,000/tháng

Phòng ngủ: 03Phòng tắm: 02m2: 112

Căn hộ cao cấp

6 tháng trước

1.300$/M30,000,000/tháng

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 88

Căn hộ cao cấp

6 tháng trước

6 tháng trước