Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

4 tháng trước

4 tháng trước

1.200$/M28,000,000/tháng

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02Diện tích (m2): 105

Căn hộ cao cấp

4 tháng trước

1.200$/M28,000,000/tháng

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02Diện tích (m2): 105

Căn hộ cao cấp

4 tháng trước

1.100$/M25,800,000/tháng

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02Diện tích (m2): 115

Căn hộ cao cấp

4 tháng trước

4 tháng trước

4 tháng trước