Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

1.600$/M37,000,000/tháng

Phòng ngủ: 03Phòng tắm: 03m2: 135

Căn hộ cao cấp

3 tháng trước

1.200$/M28,000,000/tháng

Phòng ngủ: 03Phòng tắm: 02m2: 140

Căn hộ cao cấp

4 tháng trước

1.100$/M25,800,000/tháng

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 101

Căn hộ cao cấp

4 tháng trước

900$/M21,000,000/tháng

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 101

Căn hộ cao cấp

4 tháng trước