Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

1.400$/M32,500,000/tháng

Phòng ngủ: 03Phòng tắm: 02m2: 106

Căn hộ cao cấp

6 tháng trước