Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

2 ngày trước

2 ngày trước

1.200$-1.400$/M28,000,000/tháng

Phòng ngủ: 03Phòng tắm: 02m2: 137

Căn hộ cao cấp

2 ngày trước

2 ngày trước

2 ngày trước

1.200$/M28,000,000/tháng

Phòng ngủ: 03Phòng tắm: 02m2: 140

Căn hộ cao cấp

3 ngày trước

1.100$/M25,800,000/tháng

Phòng ngủ: 02Phòng tắm: 02m2: 101

Căn hộ cao cấp

3 ngày trước